Gotowe projekty domów to nie tylko domy jednorodzinne. Są to również m.in. projekty budynków gospodarczych, które mogą stanowić dodatkowe zagospodarowanie działki. Gdy mamy działkę budowlaną należny przejść proces odrolnienie ziemi, potem możemy już budować.

Budynki gospodarcze kojarzą nam się przede wszystkim z gospodarstwem rolnym. Gotowe projekty oczywiście oferują również obory, stajnie czy budynki dla bydła. Ale budynek gospodarczy może przydać się również w tradycyjnym jednorodzinnym gospodarstwie, szczególnie jeżeli mamy domy parterowe, gdzie wśród skupionych na jednym poziomie wnętrz, trudno wydzielić miejsce na dodatkowe pomieszczenie gospodarcze czy techniczne. A przecież każdy dom jednorodzinny ma sprzęt, który jest używany sezonowo lub narzędzia ogrodnicze, których przecież nie trzyma się na stałe wśród rabatek. Na składowanie takich i wielu innych przedmiotów doskonale nadaje się niewielki nawet dodatkowy budynek na działce.

(Budowa budynku gospodarczego)

Niewielki… Tak, bo jeżeli budynek gospodarczy nie ma więcej niż 25 mkw, to nie będzie nam potrzebne pozwolenie na budowę i warunki zabudowy. Wystarczy zgłoszenie, w którym określimy jego usytuowanie na działce. Do budowy możemy przystąpić po 30 dniach, jeżeli w tym czasie właściwy urząd nie wniesie sprzeciwu. Jeżeli jednak nasz budynek jest kolejną zabudową i np. łącznie innym obiektem, jakim może być np. altana ogrodowa, przekracza powierzchnię 50 mkw, pozwolenie na budowę będzie potrzebne.

Trzeba pamiętać, że także projekty budynków gospodarczych odpowiadają rozporządzeniu o warunkach technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie możemy więc wybudować ich bliżej niż w odległości 4 m od granicy działki sąsiedniej, jeżeli skierujemy go ścianą z oknem lub drzwiami, lub bliżej niż w odległości 3 m, jeżeli ściana nie posiada otworów. Są wyjątki, kiedy budynek może stanąć w mniejszej odległości:

  • w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych, jeżeli zezwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – 1,5 m
  • w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych, jeżeli działka ma szerokość mniejszą niż 16 m – 1,5 do 3 m
  • w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych, jeżeli długość tego budynku jest mniejsza niż 5,5 m, a wysokość mniejsza niż 3 m – bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m

Domy jednorodzinne nie mogą być przesłonięte przez kolejny budynek. Należy więc tak budować, by budynek gospodarczy nie rzucał cienia na okna w domu i nie ograniczał dostęp do naturalnego światła..

Tags: , , , , , , , , ,