Jeżeli mamy już wymarzoną działkę, chcielibyśmy by jak najszybciej stanął na niej dom jednorodzinny. Niestety, budowa domu trwa dosyć długo, często jednak na same formalności przed budową również trzeba poświęcić mnóstwo czasu. A i kosztorys budowy domu często może nas negatywnie zaskoczyć.

Przed zakupem działki powinniśmy sprawdzić wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli działka nie jest objęta planem – musimy wystąpić o warunki zabudowy. O tym, czego dowiemy się z warunków zabudowy pisaliśmy w poprzednim artykule Projekt najlepszy na naszą działkę. Aby je uzyskać, musimy złożyć wniosek do wójta czy burmistrza, zawierający informację o funkcji i zagospodarowaniu terenu – czy będzie tam dom jednorodzinny, czy projekt usługowy itp. Do wniosku musimy załączyć mapę z zaznaczoną lokalizacją działki i działek sąsiednich. Konieczne będzie również dołączenie oświadczenia z lokalnych przedsiębiorstw o możliwości podłączenia działki do sieci energetycznej, gazowniczej, ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej.

(Zanim rozpoczniemy budowę)

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy może trwać 2-3 miesiące. Po ich otrzymaniu, możemy wybrać już konkretne projekty domów. Możemy zamówić indywidualny projekt domu, ale łatwiejszym, szybszym i zdecydowanie tańszym rozwiązaniem jest skorzystanie z bazy gotowych projektów powtarzalnych. Stwierdzenie o „powtarzalności” tych projektów jest nieco na wyrost, ponieważ jest ich tak dużo, że każdy inwestor może mieć oryginalny dom jednorodzinny. Gotowe projekty domów jednorodzinnych muszą być ponadto poddane adaptacji, która przystosuje je do warunków zabudowy. Na tym etapie możemy wprowadzić drobne modyfikacje, które sprawią, że nasz projekt, dom na pewno nie będzie „powtarzalny”.

(Warunki techniczne przyłączy)

Zanim zlecimy architektowi adaptację projektu, wcześniej musimy wystąpić o warunki techniczne przyłączy, bowiem architekt musi nanieść na mapie projekt zagospodarowania działki łącznie z planowanymi przyłączami. Warunki techniczne przyłączy uzyskamy w lokalnych przedsiębiorstwach, które są właścicielami sieci. Czekamy na nie około 2 tygodni, czasem wydanie wodno-kanalizacyjnych warunków może przeciągnąć się do miesiąca.

Architekt adaptujący musi otrzymać od nas również mapę. Mapa do celów projektowych jest wykonana przez uprawnionego geodetę i powstaje na podstawie mapy zasadniczej, której kopię uzyskać można w gminie. Niestety, mapa zasadnicza często jest nieaktualna – geodeta będzie musiał najpierw ją uaktualnić nanosząc własne wyliczenia.

Adaptacja projektu polega na dostosowaniu go do warunków zabudowy i do warunków klimatycznych panujących na działce. Czasem niezbędne będzie wykonanie badań gruntowych. Badania gruntu polegają na wykonaniu odwiertów, pobraniu próbek gruntu i poddaniu ich analizie. Wyniknie z niej, na jakiej głębokości znajdują się wody gruntowe, jak zmienia się ich głębokość w wyniku zmian pór roku. Badania gruntu są niezbędne, jeśli planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, budowa studni czy szamba. W innych przypadkach prawo budowlane nie nakazuje jednoznacznie konieczności wykonania badań, jednakże czasami mogą one okazać się bardzo pomocne. Architekt adaptujący będzie miał pewność, jakie fundamenty domu należy zastosować, jaka powinna być ich izolacja, jak budynek należy posadowić.

Kiedy plany domów mamy gotowe, możemy zacząć zbierać dokumenty potrzebne do wniosku o pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę krok po kroku przedstawimy w kolejnym artykule.

Tags: , , , , , , , , , , ,